پادکست شعر سرایه ۴۷- دکلمه شعرهایی از توماس ترانسترومر

پادکست شعر سرایه ۴۷- دکلمه شعرهایی از توماس ترانسترومر نام شاعر: توماس ترانسترومر
وب سایت: http://fa.wikipedia.org/wiki/توماس_ترانسترومر
کتاب: مجمع الجزایر رويا


پادکست شعر سرایه ۴۶ – دکلمه شعرهایی از سیمین بهبهانی

پادکست شعر سرایه ۴۶ – دکلمه شعرهایی از سیمین بهبهانی نام شاعر: سیمین بهبهانی
وب سایت: http://fa.wikipedia.org/wiki/سیمین_بهبهانی
کتاب: سه‌تار شکسته؛ جای پا؛ چلچراغ؛ مرمر؛ رستاخیز؛ خطی ز سرعت و از آتش؛ دشت ارژن؛ گزینه اشعار؛ درباره هنر و ادبیات؛ آن مرد، مرد همراهم؛ کاغذین‌جامه؛ کولی و نامه و عشق؛ عاشق‌تر از همیشه بخوان؛ شاعران امروز فرانسه؛ با قلب خود چه خریدم؟؛ یک دریچه آزادی؛ مجموعه اشعار؛ یکی مثلا این که


پادکست شعر سرایه ۴۵- دکلمه شعرهایی از محمد علی بهمنی

پادکست شعر سرایه ۴۵- دکلمه شعرهایی از محمد علی بهمنی نام شاعر: محمدعلی بهمنی
وب سایت: http://fa.wikipedia.org/wiki/محمدعلی_بهمنی/
کتاب: «امانم بده»، «باغ لال»، «تنفس آزاد با محمدعلی بهمنی»، «جسمم غزل است اما روحم همه نیمایی است»، «شاعر، شنیدنی است»، «عشق است»، «گاهی دلم برای خودم تنگ می شود»، «چتر برای چه، خیال که خیس نمی شود»، «من زنده ام هنوز و غزل فکر می کنم» و «غزل»، «مجموعه آثار»