پادکست شعر سرایه ۴۴- دکلمه شعرهایی از سیلویا پلات

پادکست شعر سرایه ۴۴- دکلمه شعرهایی از سیلویا پلات نام شاعر: سیلویا پلات
وب سایت: http://fa.wikipedia.org/wiki/سیلویا_پلات
کتاب: کلوسوس و اشعار دیگر (۱۹۶۰)، حباب شیشه (۱۹۶۳)، غزال (۱۹۶۵)، گذر از آب (۱۹۷۱)، درختان زمستانی (۱۹۷۲)، مجموعه اشعار (۱۹۸۱)


پادکست شعر سرایه ۴۳- دکلمه شعرهایی از سهراب رحیمی

پادکست شعر سرایه ۴۳- دکلمه شعرهایی از سهراب رحیمی نام شاعر: سهراب رحیمی
وب سایت: http://sahneha.wordpress.com
کتاب: خانه ی خوابها (۱۳۷۳) ، هسته های فاسد زمان (۱۳۷۴)، مرهم سپید (۱۳۷۸)، نامه ای برای تو (۱۳۸۴)، رسم هندسی مالیخولیا (۱۳۹۰)


پادکست شعر سرایه ۴۲- دکلمه شعرهایی از پروین اعتصامی

پادکست شعر سرایه ۴۲- دکلمه شعرهایی از پروین اعتصامی نام شاعر: پروین اعتصامی
وب سایت: http://fa.wikipedia.org/wiki/پروین_اعتصامی
کتاب: دیوان اشعار