با تو خودم هستم |

می خواهم خودم باشم
خوراک RSS

تهی

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۸۵

حوا نیستم

که دل خوش کنم به سیب های خاطره ات

برهنه تر از ذهن من

در برهوت بودن

رازی نیست

نوشتن دیدگاه

طراحی شده توسط پریا کشفی(قبل از ارسال نامه لطفن ستاره ها را از آدرس ایمیل حذف کنید)