با تو خودم هستم |

می خواهم خودم باشم
خوراک RSS

درباره من

دانشجوی دوره ی دکترای کامپیوتر هستم و سال ۸۶ ایران را برای ادامه ی تحصیل ترک کردم.  نیمه گم شده ام را اینجا یافتم و زندگی ام را که مخلوطی است از عشق و علم و کار و زنانگی و ادبیات و تجربه های دور از وطن، با تمام فراز و نشیب هایش، دوست دارم. اگر می خواهید در مورد زندگی علمی ام بیشتر بدانید بهتر است به اینجا سری بزنید.

طراحی شده توسط پریا کشفی(قبل از ارسال نامه لطفن ستاره ها را از آدرس ایمیل حذف کنید)