با تو خودم هستم |

می خواهم خودم باشم
خوراک RSS

صلح

سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۰

خدایم
همه ی خدایان
و
مذهب ام
همه ی مذهب هاست
“دنیا”
وطن و
“عشق”
زبان ام.

چالمرز
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱


شهد عشق

سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۸۹

من از شهد چشمان تو لبریزم
کودک مان عسل می نوشد

۳۰ مارچ ۲۰۱۰

BLP0098990_P


قهوه خانه در خواب

دوشنبه ۹ فروردین ۱۳۸۹

تو قهوه ای
لب های من فنجان

طعم گس تو در من رسوب می کند
خواب از سرم می پراند

۲۹ مارچ ۲۰۱۰- کافه موکا

قهوه ای که تویی


بهار…

سه شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۸

جوانه می زنم.

در فصلت نه اما،

در وصلت.


تهی

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۸۵

حوا نیستم

که دل خوش کنم به سیب های خاطره ات

برهنه تر از ذهن من

در برهوت بودن

رازی نیست


طراحی شده توسط پریا کشفی(قبل از ارسال نامه لطفن ستاره ها را از آدرس ایمیل حذف کنید)