با تو خودم هستم |

می خواهم خودم باشم
خوراک RSS

پاریس

دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۱

من به کدام عصر تعلق دارم؟ به کدام عصر پاریس ای که هرگز ندیده ام؟

***

پی نوشت: “نیمه شب در پاریس” را ببین!

دیدگاه‌های این مطلب بسته است.

طراحی شده توسط پریا کشفی(قبل از ارسال نامه لطفن ستاره ها را از آدرس ایمیل حذف کنید)