با تو خودم هستم |

می خواهم خودم باشم
خوراک RSS

زن های آزاد

جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۱

تازگی صفحه برابری زن و مرد عکسی از یک زن راننده تریلی شر کرده بود با این توضیح که ” فرشته بیرانوند نخستین زن لرستانی راننده تریلر در ایران انحصار مردانه رانندگی ترانزیت در کشور را شکست تا جاده های کشور این روزها علاوه بر رانندگان ترانزیتی مرد شاهد حضور نخستین راننده زن لرستانی تریلی باشن”
یکی کامنت نوشته زیر عکس که: “جای تاسف داره که این خانم مجبور چنین کاری انجام بده برای امرار معاش.”

در سوئد که من زندگی می کنم هیچ شغلی مختص زن یا مرد نیست. زن راننده زیاده، زن باربر، زن تکنیسن فنی، زن مغازه دار، و و و …
واقعن چرا ما باید چنین تفکری داشته باشیم؟ اگر ما زن ها جویای آزادی و برابری هستیم پای سختی های کار هم باید بایستیم – نه اینکه به  نظر من این کار سخت هست. هرکسی به شغلی می تونه علاقه داشته باشه که از نظر دیگری سخت و خسته کننده است – موضوع اینه که خیلی از زن ها متاسفانه الان توی محدوده ی “یه بوم و دو هوا” ایستادن.
من اگر به برابری معتقدم باید به کار کردن زن و به مشارکت مالی در زندگی خانوادگی هم معتقد باشم و خیلی چیزهای دیگه که من رو دور می کنه از مروارید پیچیده شده توی دستمال فرهنگ های مرد سالار بودن. من منتظر نمی ایستم که دوست پسرم پول کافه من رو حساب کنه و همینطور انتظار ندارم که همکار مَردم در رو برای من باز کنه و یا میز سنگین من رو جابجا کنه چون من زن ام!

من به زن های آزاد ِ قوی معتقدم، زن های آزاد ِقوی ِ مستقل ِ مسوولیت پذیر.

دیدگاه‌های این مطلب بسته است.

طراحی شده توسط پریا کشفی(قبل از ارسال نامه لطفن ستاره ها را از آدرس ایمیل حذف کنید)