با تو خودم هستم |

می خواهم خودم باشم
خوراک RSS

من ِ خوشبخت

جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۱

خوشبختی چیز پیچیده ای نیست. می تواند روز آرامی باشد در کنار کسی که دوستش می داری. کمی ورزش. یک نهار دور همی. کمی پرسه در خیابان های شهر و بعد گشتی در طبیعت و آخر سر خسته و راضی برگشتن به خانه. خوشبختی چیز پیچیده ای لازم نیست که باشد.

***

امروز روز پرباری بود در کنار تو عشق ام!

دیدگاه‌های این مطلب بسته است.

طراحی شده توسط پریا کشفی(قبل از ارسال نامه لطفن ستاره ها را از آدرس ایمیل حذف کنید)