با تو خودم هستم |

می خواهم خودم باشم
خوراک RSS

من همین پروانه بودن را دوست دارم

پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۵

۱-

مرا به سمت تو آورده باز باران ها

ببار بر من از این تشنه تر نخواهم شد!

۲-

چرا باید از برف و باران بترسم؟

مگر نیستی؟

مگر چتر چشمان تو بر سرم نیست؟

بهار است در من بهار!

نوشتن دیدگاه

طراحی شده توسط پریا کشفی(قبل از ارسال نامه لطفن ستاره ها را از آدرس ایمیل حذف کنید)